Kolaboracje

Spółdzielnie świadczeniodawców połączą świadczeniodawców NHS w celu osiągnięcia korzyści wynikających z pracy na skalę w wielu miejscach i w jednym lub kilku ICS, aby poprawić jakość, efektywność i wyniki oraz zająć się nieuzasadnionymi różnicami i nierównościami w dostępie i doświadczeniach u różnych świadczeniodawców.

Wcześniej usługi były zlecane przez różne organizacje świadczące usługi. W ramach Zintegrowanego Systemu Opieki świadczeniodawcy współpracują ze sobą w ramach partnerstw zwanych kolaboracjami w celu zaplanowania, przekształcenia i dostarczenia całej opieki wymaganej w ciągu całego życia pacjenta, w odniesieniu do konkretnego aspektu zdrowia.

Współpraca może obejmować fundusze NHS, władze lokalne, organizacje społeczne i wolontariackie, przedsiębiorstwa społeczne i niezależne, w zależności od potrzeb. Pracując jako jeden podmiot, partnerzy w każdej współpracy wykorzystują swoją wspólną siłę roboczą, aby poprawić stan zdrowia lokalnej populacji i zmniejszyć nieuzasadnione różnice i nierówności w odniesieniu do wszystkich różnych społeczności na danym obszarze.

Na poziomie lokalnym NHS Leicester, Leicestershire i Rutland utworzyły już dwie kolaboracje dostawców:

  • Opieka elektywna (procedury planowe)
  • Niepełnosprawność w nauce i autyzm
pl_PLPolish
Przejdź do treści